Internetowy Atlas województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz
140 Podstawowych
kompozycji mapowych
569 Mapy
170953 kompozycji stworzonych
przez użytkowników

Informacje o projekcie

„Internetowy Atlas Województwa Kujawsko – Pomorskiego” jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie różnego rodzaju odbiorców na nowoczesne źródło informacji dotyczącej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego. W 2013 r. zainicjowano prace nad unikatowym w skali kraju projektem zmierzającym do stworzenia ogólnodostępnego narzędzia, które gromadzić będzie wiedzę z zakresu czynników i warunków rozwoju województwa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych. Docelowo, projekt jest elementem stałego monitorowania oraz prognozowania zmian zachodzących w regionie oraz służy wszystkim zainteresowanym do zapoznania się ze zmianami zachodzącymi w województwie kujawsko-pomorskim.


Z satysfakcją zapraszam do korzystania z internetowego geograficznego atlasu województwa kujawsko-pomorskiego. Nasz atlas, który jest nowoczesną, kompletną i w założeniu na bieżąco aktualizowaną i rozwijaną monografią kartograficzno-tematyczną i geograficzno-statystyczną regionu, został opracowany przez wysokiej klasy specjalistów na podstawie najnowszych statystycznych i środowiskowych baz danych oraz oryginalnych opracowań i wyników badań naszych naukowców. Zgromadziliśmy w nim całościowy stan wiedzy o województwie oraz informacje wyjściowe do zakładanych strategicznych scenariuszy rozwojowych. W połączeniu z powszechnie dostępną funkcjonalną aplikacją interaktywną, działającą równie dobrze także na urządzeniach mobilnych, otrzymaliśmy sprawne i w dużej mierze „inteligentne” narzędzie zarówno do zarządzania rozwojem i strategicznego programowania, jak i na potrzeby systemu edukacji. Internetowy atlas województwa przyda się administracji, uczniom i studentom, a także wszystkim innym, którzy poszukują map dobrze opisujących procesy i zjawiska.

Dziękując wszystkim jego twórcom pozostaję z nadzieją, że „Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego” będzie rozwijany i ulepszany, stając się, niejako przy okazji, kolejnym przyczółkiem promocyjnym Kujaw i Pomorza w sieci.

 

Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Całbecki


Ludność zamieszkująca dowolny region geograficzny świata ma prawo do wiedzy na temat jego historii i kultury, zasobów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych oraz ogólnego potencjału rozwoju. O tym, czy niniejsza aplikacja daje takie możliwości pogłębienia wiedzy o regionie kujawsko-pomorskim, przekona się każdy ktokolwiek zechce z niej skorzystać. Jest to wyjątkowa, niemająca podobnych odpowiedników w naszym kraju aplikacja, która nawiązuje pod względem zasobu treści do geograficznych atlasów regionalnych i ma charakter opracowania otwartego. O jej unikatowości świadczy seria kilku tysięcy warstw tematycznych budujących sto kilkadziesiąt kompozycji mapowych, komplementarnych w stosunku do treści geoportali, najczęściej ukazujących topografię powierzchni Ziemi.

Syntetyczny, a zarazem uniwersalny charakter aplikacji sprawia, że mogą z niej korzystać osoby w dowolnym wieku, bez względu na poziom wykształcenia i wykonywany zawód. Jest źródłem wiedzy zarówno dla uczniów, studentów i nauczycieli, a także dla podejmujących decyzje urzędników, rolników, czy też drobnych przedsiębiorców. Pozostanie również do dyspozycji przyszłych pokoleń, a rozwijana poprzez archiwizowane kompozycje użytkowników Internetu, z jednej strony świadczyć będzie o ich inwencji twórczej, natomiast z drugiej, o nieograniczonych możliwościach postrzegania środowiska geograficznego.

Przemawiające do wyobraźni mapy, to w przeważającej mierze zasób geoinformacyjny, który daje okazję do wysiłku intelektualnego i myślenia w kategoriach przestrzeni. Przestrzeń województwa kujawsko-pomorskiego, ukazywana jest tutaj najczęściej na mapach odpowiadających skali 1:1 mln, tj. skali, która na witrynach Google Earth odpowiada obrazom ze stosunkowo odległego pułapu, wynoszącego około 250 kilometrów od powierzchni Ziemi. Obszar ten zasługuje na znacznie bliższy ogląd, wykorzystujący w analizach statystycznych bazy danych, niedostępne na co dzień każdemu, stąd też poświęcono mu niniejszą monografię. Dzięki funkcji tworzenia własnych kompozycji mapowych, jest możliwość kreowania przez użytkowników śmiałych reinterpretacji, w stosunku do zamieszczonych tutaj kompozycji typowo naukowych. Na obecnym etapie opracowania jakichkolwiek aplikacji, oczywistą jest potrzeba wykazania się przenikliwością interpretacyjną, typową dla prosumentów budujących zasoby Internetu społecznościowego, gdyż jedynie w ten sposób korzyści z aplikacji będą pomnażane. Będą one także prowadziły do rozpowszechniania wiedzy na temat wielu zagadnień przyrodniczych i społeczno-gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego.

Jako narzędzie informacyjne o charakterze atlasu geograficznego, aplikacja opracowana została przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dlatego też w imieniu zespołu autorów i redaktorów zachęcam do korzystania z niej. Zapraszam do aktualizowania oraz wzbogacania informacji w jej zasobach, ich archiwizowania i udostępniania, gdyż dopiero wtedy, poprzez obraz województwa kujawsko-pomorskiego, łatwiej będzie można zrozumieć przestrzeń geograficzną w jeszcze szerszym zakresie tematycznym i terytorialnym.

 

Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Andrzej TretynToruń, dn. 29.05.2015 r.

Aktualności

16 stycznia 2020 roku zakończyła się aktualizacja w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Zaktualizowano 40 map (dane za 2018 r.). Pełny zakres zagadnień  znajdujących się w atlasie jest dostępny w zakładce SPIS MAP na stronie internetowej aplikacji.

21 grudnia 2018 roku miała miejsce aktualizacja w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Zaktualizowano mapy z działu SPOŁECZEŃSTWO i GOSPODARKA (dane za 2017r.). Pełny zakres zagadnień  znajdujących się w atlasie jest dostępny w zakładce SPIS MAP na stronie internetowej aplikacji.

5 stycznia 2018 roku miała miejsce aktualizacja w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Zaktualizowano mapy z działu SPOŁECZEŃSTWO i GOSPODARKA (dane za 2016 r.). Pełny zakres zagadnień znajdujących się w atlasie jest dostępny w zakładce SPIS MAP na stronie internetowej aplikacji.

5 czerwca 2017 roku miała miejsce aktualizacja w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Zaktualizowano 36 kompozycji mapowych z działu SPOŁECZEŃSTWO i GOSPODARKA (dane za 2015 r.). Pełny zakres zagadnień znajdujących się w atlasie jest dostępny w zakładce SPIS MAP na stronie internetowej aplikacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. 2016 poz. 1134) z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniła się nazwa gminy Wąbrzeźno (powiat wąbrzeski) na nazwę - gmina Ryńsk. W związku z tą zmianą zaaktualizowana została mapa administracyjna - podział na gminy (2017) w dziale ZAGADNIENIA OGÓLNE.

Formularz kontaktowy

wyślij

Logowanie

Zapomniałem hasło

Rejestracja

Przypomnienie hasła

Aby zrejestować hasło wpisz wpisz adres e-mail podany podczas rejestracji.

Nowe hasło

Aby zresetować swoje dotychczasowe hasło wpisz nowe i powtórz je w drugim polu