rozwiń
zwiń
STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI NA POZIOMIE SKALI
moje
mapy
 • Opis
 • Krycie
 • Ukryj
 • Resetuj
 • Usuń
 • Opis
 • Krycie
 • Ukryj
 • Resetuj
 • Usuń
 • Opis
 • Krycie
 • Ukryj
 • Resetuj
 • Usuń
 • Opis
 • Krycie
 • Ukryj
 • Resetuj
 • Usuń
 • Opis
 • Krycie
 • Ukryj
 • Resetuj
 • Usuń
 • Opis
 • Krycie
 • Ukryj
 • Resetuj
 • Usuń
 • Opis
 • Krycie
 • Ukryj
 • Resetuj
 • Usuń
 • Opis
 • Krycie
 • Ukryj
 • Resetuj
 • Usuń
 • Opis
 • Krycie
 • Ukryj
 • Resetuj
 • Usuń
 • Opis
 • Krycie
 • Ukryj
 • Resetuj
 • Usuń
Legenda
zwiń
Ankieta

ANONIMOWA ANKIETA DOTYCZĄCA OGÓLNEJ OCENY APLIKACJI PT.

GEOGRAFICZNO-STATYSTYCZNY ATLAS WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

1. Korzystając z górnego menu wyświetl mapę „Typy i podtypy gleb” w skali 1:500 000 (ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE - GLEBY - TYPY I PODTYPY GLEB - Typy i podtypy gleb 1:500 000);

2. Obejrzyj ją oraz dołączone do niej dodatkowe treści objaśniające, znajdujące się na warstwach („klikając” w poszczególne warstwy lub obiekty na mapie);

3. Następnie zwiń wszystkie warstwy mapy i wyłącz ją (ale nie usuwaj);

4. Dodaj kolejną mapę, wybierając „Mapę geologiczną utworów powierzchniowych” również w skali 1:500 000 (ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE - BUDOWA GEOLOGICZNA - Mapa geologiczna utworów powierzchniowych - 1:500 000) i zapoznaj się z jej treścią;

5. Zmierz odległość od Ciechocinka do Grudziądza;

6. Zmień kolejność wyświetlania map, chwytając miniaturę mapy „Typy i podtypy gleb” w lewym dolnym oknie i upuszczając ją powyżej „Mapy geologicznej utworów powierzchniowych”;

7. Na „Mapie geologicznej utworów powierzchniowych” wyłącz następujące warstwy: nazwy geograficzne, stanowiska geologiczne, obiekty i zjawiska geologiczne, granica maksymalnego zasięgu ostatniego lądolodu, granice administracyjne, wody powierzchniowe, miasta, rzeźba terenu;

8. Rozwiń legendę mapy „Typy i podtypy gleb” (tzn. jej wszystkie warstwy), później rozwiń warstwę gleb autogenicznych i włącz warstwę gleb bielicowych;

9. Teraz ustaw suwakiem krycie „Mapy geologicznej utworów powierzchniowych” na około 20% i spróbuj odszukać odpowiedzi na pytanie: na jakim podłożu wykształciły się wyżej wymienione gleby?

10. Na koniec włącz warstwę z rzeźbą terenu (na mapie „Typy i podtypy gleb”) i przyjrzyj się występowaniu gleb bielicowych;

11. Zapisz efekt końcowy swoich prac (przycisk „dyskietka”) i wydrukuj (przycisk „drukarka”) do pliku PDF nowopowstałą mapę przedstawiającą występowanie gleb bielicowych;

12. Następnie usuń wszystkie mapy (na przykład klikając w „gumkę”);

13. Włącz mapę prezentującą zabytki w województwie kujawsko-pomorskim, w tym celu skorzystaj z wyszukiwarki map znajdującej się pod przyciskiem „lupy” i wpisz wyrażenie: „zabytki”;

14. Po wyświetleniu mapy, sprawdź poziom skalowy szczegółowości mapy (czy odpowiada on skali 1:1 000 000 czy 1:500 000?);

15. Obejrzyj mapę „Zabytków województwa kujawsko - pomorskiego” oraz zapoznaj się z dodatkowymi treściami zamieszczonymi w jej opisie.?

Serdecznie zachęcamy do dalszego samodzielnego odkrywania i poznawania województwa kujawsko-pomorskiego.

Krycie
0%100%
Edytuj swój profil