Spis map
 • ZAGADNIENIA OGÓLNE
  • Satelitarna mapa obrazowa regionu
    • Satelitarna mapa obrazowa regionu
     • 1:1 000 000
   • Mapa ogólnogeograficzna
     • Mapa ogólnogeograficzna (2019)
      • 1:500 000
    • Region kujawsko-pomorski na tle Polski i Europy
      • Region kujawsko-pomorski na tle Polski i Europy
       • 1:16 000 000
       • 1:32 000 000
      • Region kujawsko-pomorski na tle Polski i Europy w nocy
       • 1:16 000 000
     • Mapa administracyjna
       • Mapa administracyjna – podział na gminy
        • 1:500 000
        • 1:1 000 000
       • Mapa administracyjna - podział na powiaty
        • 1:500 000
        • 1:1 000 000
      • Mapa etnograficzna
        • Mapa etnograficzna
         • 1:1 000 000
       • Mapa krajobrazowa
         • test
         • Mapa krajobrazowa (2019)
          • 1:500 000
        • Historyczne podziały terytorialne
          • Historyczne podziały terytorialne
           • 1:2 000 000
         • Archiwum
          • Administracja
            • Mapa administracyjna - podział na gminy
             • 1:500 000
             • 1:1 000 000
           • Mapa ogólnogeograficzna
             • Mapa ogólnogeograficzna
              • 1:500 000
            • Mapa krajobrazowa
              • Mapa krajobrazowa
               • 1:500 000
             • ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
              • Budowa geologiczna
               • Mapa geologiczna utworów powierzchniowych
                 • Mapa geologiczna utworów powierzchniowych
                  • 1:500 000
                  • 1:1 000 000
                • Mapa geologiczna bez utworów czwartorzędu
                  • Mapa geologiczna bez utworów czwartorzędu
                   • 1:1 000 000
                 • Mapa geologiczna bez utworów kenozoiku
                   • Mapa geologiczna bez utworów kenozoiku
                    • 1:1 000 000
                  • Zasoby wód podziemnych i ich ochrona
                    • Zasoby wód podziemnych i ich ochrona
                     • 1:500 000
                   • Mapa zasobów kopalin
                     • Mapa złóż kopalin (2017)
                      • 1:500 000
                    • Ukształtowanie powierzchni
                     • Wysokości bezwzględne
                       • Wysokości bezwzględne
                        • 1:500 000
                        • 1:1 000 000
                      • Wysokości względne
                        • Wysokości względne
                         • 1:500 000
                         • 1:1 000 000
                       • Średnie nachylenie terenu
                         • Średnie nachylenia terenu
                          • 1:500 000
                          • 1:1 000 000
                        • Mapa ekspozycji
                          • Mapa ekspozycji
                           • 1:500 000
                           • 1:1 000 000
                         • Mapa geomorfologiczna
                           • Mapa geomorfologiczna
                            • 1:500 000
                          • Hydrologia i gospodarka wodna
                           • Hydrografia
                             • Hydrografia (2019)
                              • 1:500 000
                              • 1:1 000 000
                            • Zasoby wodne
                              • Średni odpływ jednostkowy
                               • 1:500 000
                               • 1:1 000 000
                              • Współczynnik zmienności odpływu
                               • 1:1 000 000
                              • Odpływ nienaruszalny
                               • 1:1 000 000
                             • Jakość wód powierzchniowych
                               • Typy abiotyczne wód powierzchniowych
                                • 1:500 000
                               • Stan i potencjał ekologiczny jezior
                                • 1:500 000
                               • Stan i potencjał ekologiczny cieków i zbiorników zaporowych
                                • 1:500 000
                              • Zagrożenie powodziowe
                                • Zagrożenie powodziowe
                                 • 1:500 000
                               • Gospodarka wodna
                                 • Gospodarka ściekowa
                                  • 1:500 000
                                 • Pobór i zużycie wody
                                  • 1:500 000
                                 • Budowle hydrotechniczne
                                  • 1:500 000
                                 • Jednolite Części Wód Powierzchniowych
                                  • 1:500 000
                                • Drogi wodne i turystyczne wykorzystanie wód
                                  • Drogi wodne i turystyczne wykorzystanie wód (2018)
                                   • 1:500 000
                                 • Klimat
                                  • Zachmurzenie i usłonecznienie
                                    • Zachmurzenie i usłonecznienie
                                     • 1:1 000 000
                                   • Ciśnienie atmosferyczne i wiatr
                                     • Ciśnienie atmosferyczne i wiatr
                                      • 1:1 000 000
                                    • Temperatura powietrza - rozkład przestrzenny
                                      • Temperatura powietrza - rozkład przestrzenny
                                       • 1:1 000 000
                                     • Termiczne pory roku i okres wegetacji
                                       • Termiczne pory roku i okres wegetacji
                                        • 1:1 000 000
                                      • Wilgotność powietrza
                                        • Wilgotność powietrza
                                         • 1:1 000 000
                                       • Opady atmosferyczne
                                         • Opady atmosferyczne - rozkład przestrzenny
                                          • 1:1 000 000
                                        • Liczba dni z opadem
                                          • Liczba dni z opadem
                                           • 1:1 000 000
                                         • Zjawiska atmosferyczne
                                           • Zjawiska atmosferyczne
                                            • 1:1 000 000
                                          • Zmiany klimatu
                                            • Zmiany klimatu
                                             • 1:1 000 000
                                           • Gleby
                                            • Typy i podtypy gleb
                                              • Typy i podtypy gleb
                                               • 1:500 000
                                               • 1:1 000 000